Mon 11/18/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Tucson, Salpointe Catholic TBD   >Junior Varsity> Salpointe Catholic JV Practice  Fall Ball  KK 
 Wed 11/20/2019 StartFinishOfclDivisionTeamTypeOpponentNote By 
Tucson, Salpointe Catholic TBD   >Junior Varsity> Salpointe Catholic JV Practice  Fall Ball  KK